İSO KOZA Girişim Hızlandırma Programı

ISO belli tematik alanlarda alt ekosistemler kurarak İstanbul girişimcilik ekosistemini uluslararası bir merkez haline getirmek için KOZA adını vermiş olduğu hızlandırıcı programını hayata geçirmiştir.

Programımız boyunca belirlenmiş dört tematik alanda uygulama yapılacaktır. Bu alanlar sırasıyla; Nesnelerin İnterneti (IOT), Sağlık Teknolojileri, Savunma Sanayi ve Enerji. Her bir tematik alandaki hızlandırıcı uygulama süresi çağrı gününden sunum gününe kadar toplam 5 ay sürmektedir.

Her dikeyde ilk ay KOZA Scale Up Mini MBA Programı yapılacaktır. Konusunda uzman eğitmenler tarafından verilecek eğitimler şu şekildedir:

  • İş Modeli Oluşturma
  • Girişim Hukuku ve Fikri Mülki Haklar
  • Dijital Pazarlama ve Kurumsal Kimlik Oluşturma
  • Uluslararası Pazarlara Açılım ve Ticarileşme
  • Yatırımcıya ve Fon Kaynaklarına Erişim
  • Growth Hacking (Büyüme Yönetimi)
  • Genel İşletme ve Finans
  • Pitching Eğitimi (Uygulamalı)
  • Mentör için Mentörlük Eğitimi

KOZA Scale Up MBA’i takiben yapılacak değerlendirme neticesinde programa devam edecek girişimcilere ekosistemden profesyoneller ve tecrübeli sanayicilerle nokta atış görüşmeler ayarlanacaktır. Girişimciler teknik konularda da akademik danışmanlık alma fırsatı yakalayacaklardır. Bu hizmetlerin yanı sıra İSO KOZA, girişimlere eğitim programına paralel alanlarda mentorluk hizmeti de sunacaktır.

Mentörlük ve danışmanlık hizmetleri neticesinde girişimler son kez değerlendirilecek ve değerlendirmeyi geçen girişimler değerlendirmenin hemen ardından “Dikey Sunum Günü” nde ve Mart 2020’de yapılacak “Türkiye Girişimcilik Festivali” nde yatırımcılarla buluşma fırsatı yakalayacaklardır.

Programın ana hedefi; girişimcilerimizin geliştirdikleri yeni ve yerli teknolojilerle ülkemizin uluslararası rekabet gücünü artırarak Türkiye ekonomisini güçlendirmektir.

KOZA programını diğer hızlandırıcılardan ayıran, girişimcilerle sanayiciler arasındaki yoğun etkileşimdir. Bu programla, biz girişimcilerle başarılı ve deneyimli sanayicileri ve yatırımcılar bir araya getiriyoruz.

KOZA programına başvuran girişimlerimiz için en değerli kaynak Odamızın en kıymetli varlığı üyelerimizden oluşan sanayici havuzumuzdur. KOZA, girişimleri ve firmaları buluşturan, onları birebir etkileşim ve birlikte yaratma/üretme yönünde yeni işbirliklerine teşvik eden bir platform kurmak üzere oluşturulmuştur.

Bu proje, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın 2018 yılı Girişimcilik Mali Destek Programı kapsamında yürütülmektedir.