Biz Kimiz?

Girişimleri hızlandırıyoruz ancak bir Girişim Hızlandırma Programı değiliz. Bunun ötesini hedefliyoruz. Hızlandırmamız sırasında girişimleri çok çeşitli konularda eğitim, mentörlük ve danışmanlıklarla desteklemeye ilaveten eşsiz bir sanayi işbirliği imkanı sunuyoruz.

Bunun yanında ve çok değerli bir şekilde; sanayimizin dönüşümüne katkı sunmak üzere firmalarımıza Kurumsal İnovasyon Hızlandırma imkanı sunuyoruz. Startup’lar gibi düşünme ve iş yapma, çevik organizasyon, dijital dönüşüm, endüstrilerde yaşanan yıkıcı iş modeli kaymalarına adaptasyon gibi enstrümanlarla sanayimizin dönüşümüne katkıda bulunuyoruz.

İstanbul Sanayi Odası (ISO), toplam sanayi katma değerinin yaklaşık %40’ını, sanayi sektör ihracatının ise yaklaşık %35’ini karşılayan 19.000’i aşan üyesiyle Türkiye’nin en büyük sanayi odası olma özelliğini sürdürmektedir.

Türkiye’nin en büyük ve köklü sanayi odası olan İSO hem eğitime hem de üniversite-sanayi işbirliğine son derece önem vermektedir. Bu bağlamda, 2015 yılında İSO ve İTÜ ARI Teknokent, üniversite-sanayi işbirliği ekseninde girişimciliğe yönelik öncü nitelik taşıyan stratejik bir ortaklık kurmuştur. Böylelikle, İstanbul Sanayi Odası ülkemizin en çok başvuru alan öncü kuluçka merkezi İTÜ Çekirdek’in ana paydaşlarından biri olmuştur.

İstanbul Sanayi Odası, yaptığı bu stratejik ortaklık dışında, Girişim Hızlandırma yaklaşımı ile; hali hazırda var olan ön kuluçka / kuluçka merkezlerine ve girişim ofislerine rakip olmak yerine onların etkilerini tamamlayıcı bir rol üstelenerek girişimleri bir sonraki aşamaya taşıyarak itici bir güç olmayı ve girişimlerin hızlı büyümelerini sağlamayı hedeflemektedir.