İş Geliştirme

1. Eşleştirme

Avrupa İşletmeler Ağı

İSO’nun uzun yıllardan bu yana dahil olduğu Avrupa İşletmeler Ağı (AİA), 60’dan fazla ülkede 600 üye kurumda çalışan 3000’in üzerinde uzmanıyla uluslararası iş birlikleri kurmak isteyen özellikle KOBİ’lere, ayrıca büyük firmalara ve araştırmacılara hizmet eden dünyanın en büyük ağıdır.

AİA iş birliği veri tabanı ve etkinlikleri aracılığı ile ticari odaklı, AR-GE, teknoloji ve inovasyon odaklı eşleştirmeler yapılmaktadır.

Avrupa İşletmeler Ağı - Firma Bilgi Formu için tıklayın

MIND4MACHNIES Açık İnovasyon Platformu

İSO’nun koordine ettiği AB projesi MIND4MACHINES kapsamında hayata geçirilen MIND4MACHINES Açık İnovasyon Platformu, imalat sanayindeki firmaların dijitalleşme ihtiyaçlarını belirttikleri, girişimlerin uzmanlıklarını ve teknolojilerini sunabildiği, firmaların ihtiyaçlarına cevap verebilecek teknoloji çözümleri geliştiren girişimler ile bir araya geldikleri ve eşleştikleri bir platformdur.

MIND4MACHINES Açık İnovasyon Platformu detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

İstanbul Proje Akademisi (AB AR-GE ve İnovasyon Fonlarına Erişim Destekleri)

İSO tarafından yürütülen İSTKA destekli İstanbul Proje Akademisi, firmaların Avrupa Birliğinin Ar-Ge ve inovasyon fonlarından daha çok yararlanması hedefiyle destek sunan bir yapıdır.

İstanbul Proje Akademisi bünyesinde düzenlenen “Endüstri Buluşmaları” kapsamında firmaların proje fikirleri değerlendirilmekte ve geliştirilmektedir. “Stratejik Ortaklıklar” kapsamında ise ilgili alanlarda çalışma yapan akademisyen ve firmalar arası eşleşmeler sağlanmaktadır.

Ufuk Avrupa programı kapsamında araştırmacı, girişimci ve firmalara en uygun çağrıların belirlenmesi ve konsorsiyum geliştirme/bulma konusunda destek verilmektedir.

Firma- Akademisyen- Proje eşleştirmeleri için Ulusal ve Uluslararası ortaklarla etkileşim kurmak ve eşleştirme sağlamak amacıyla Proje Pazarı - B2B Eşleştirme Etkinlikleri yapılmaktadır.

İstanbul Proje Akademisi kapsamında verilen tüm bu desteklerden İSO KOZA girişimcilerimiz ücretsiz yararlanabilmektedir. İstanbul Proje Akademisi hizmetleri ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

2. Tanıtım

İSO KOZA girişimcilerine tanıtım desteği sağlayarak iş geliştirme kapasitelerinin artmasını hedeflemektedir. Bunlardan bazıları;

  • İSO KOZA Girişimci Buluşmaları
  • Avrupa İşletmeler Ağı aracılığıyla teknoloji tanıtım imkanı
  • Kongre ve fuarlara davet ve stant desteği
  • İSO Meslek Komiteleri
  • İSO Yayınları

3. Uluslararasılaştırma

İstanbul Sanayi Odası, girişimcilerin uluslararasılaşma çalışmalarını hızlandırmak ve katkı sunmak amacıyla birçok alanda destek sağlamaktadır.

Hedef Pazar Analizi

İSO bünyesinde hayata geçirilen Hedef Pazar Araştırması Danışmanlığı ile firmaların hedef pazarlarını tespit ederek ve potansiyel müşteri bilgilerine erişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmaları amaçlanmaktadır. Böylelikle firmaların ihracat potansiyellerinin artırılması, ihracatçılarımızın potansiyel pazarlarda zamanında ve doğru pozisyon almaları hedeflenmektedir.

İSO KOZA girişimcilerimiz Hedef Pazar Analizi hizmetinden indirimli olarak faydalanabilmektedir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Gümrük Masası

İSO bünyesinde hayata geçirilen Gümrük Masası ile üyelerimizin yurt dışı pazarlarda rekabetçi konuma yükselmesi amaçlanmaktadır. Dünya ticaretindeki hızlı değişimler nedeniyle, ihracatçılarımızın potansiyel pazarlarda zamanında ve doğru pozisyon almaları büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda özellikle ihracata yeni başlayan firmalarımıza gümrük mevzuatı ve uygulamaları ile ilgili bilgi ve danışmanlık hizmeti verilmesi amacıyla Gümrük Masası kurulmuştur.

İSO KOZA girişimcilerimiz de gümrük mevzuatı ve uygulamaları konusunda sunulan bilgilendirme ve danışmanlık desteğinden yararlanabilmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

AİA İş Birliği Veri Tabanı

Uluslararasılaşma, dış ticaret, uluslararası iş birlikleri konularında firmaları bilgilendirmek, inovasyon ve AR-GE altyapılarını geliştirip firmaların uluslararası pazarda rekabet edebilirliklerini arttırarak uluslararası ortaklıklar kurmalarını sağlamak amacıyla yürütülen Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Projesi kapsamında geliştirilen iş birliği veritabanı ile girişimlerin uluslararası işbirlikleri kurmaları desteklenmektedir.

Çin Masası

İSO bünyesinde, üye firmalarımızın Çin pazarı hakkında daha fazla bilgi edinebilmeleri amacıyla “İSO Çin Masası” kurulmuştur. İSO Çi̇n Masası’nda, Odamızca sağlanan hizmetlerin yanında ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri ile Çin pazarı konusunda tek noktadan üyelerimize hizmet verilmektedir. Çin Masası tarafından sunulan ortaklık ve işbirlikleri, sektörel rapor paylaşımları, danışmanlık hizmetleri ve eşleştirme faaliyetlerinden İSO KOZA girişimcileri de ücretsiz faydalanabilecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

4. Tedarikçi Buluşmaları

İstanbul Sanayi Odası, başta üyeleri olmak üzere Türk sanayisinin rekabet kapasitesinin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla faaliyetler yürütmektedir. Bu kapsamda, Odamızın temsil gücü ve desteğiyle, firmalarımızın doğru ortaklara ulaşmalarını sağlayacak etkinlikler ve Tedarik Buluşmaları düzenlenmektedir. Bilindiği üzere hem ana üretici firmalar hem de ana üreticilerin tedarikçileri olan firmalar doğru ortakları bulmakta güçlükler yaşayabilmektedirler. Bu zorluğu aşmak amacıyla sektör ayırımı olmaksızın Tedarikçi Buluşmaları gerçekleştirilmektedir. İSO KOZA girişimlerimiz de bu etkinliklerde yer alarak müşteri ağlarını genişletme imkanı bulabilecektir.