Laska

Girişim Hakkında

Dünyada her yıl 1.5 milyar atık lastik ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de 25-30 milyon arasında değişen bu sayı dünyada %1 büyüme oranıyla her yıl artmaktadır. Bugün uçaklarda bile 6-22 arasında lastik bulunmaktadır. Dolayısıyla uzun yıllar değişmeyecek aksine artan nüfusla beraber miktarı artacak bir hammadde, atık lastik, mevcuttur. Atık lastikleri dönüştürerek onlardan pazara sunabileceğimiz 3 tane ürün elde ediyoruz. Bunlar: karbon siyahı, yenilenebilir yakıt ve çeliktir. Bu noktada müşterilerimizi üç ürün bazında ayrı ayrı ele alabiliriz. Geri Kazanılmış Karbon Siyahı Karbon siyahı, başta kauçuk endüstrisi olmak üzere farklı endüstriyel alanlarda ham madde ve katkı maddesi olarak kullanılmaktadır. Kauçuk bazlı malzemelerin direncini geliştirmek için kullanılan bu ürün, aynı zamanda kullanım oranlarına ve ürün yapılarına bağlı olarak genel performansı iyileştirmektedir. Geri kazanılmış karbon siyahı, geleneksel karbon siyahının aksine fosil yakıtlardan değil atık lastiklerden elde ediliyor oluşuyla daha ekonomik ve çevreci bir üründür.

Ana kullanım alanı lastik üretimi olan bu malzeme ayrıca oto yedek parça, boya malzemeleri, kauçuk malzemeler, kauçuk ve plastik bazlı ürünler, kablolar, konveyör bantları, hortumlar, kauçuk hamur karışımları, ısı yalıtım malzemeleri, ve diğer temel endüstriyel malzemelerde kullanılmaktadır. Bu liste, birçok farklı uygulama alanlarının eklenmesi ile büyütülebilir.

2) Yenilenebilir Yakıt Lastiklerin ileri dönüşümüyle elde ettiğimiz bir diğer ürün yenilenebilir yakıttır. Lastik işleme aşamasından sonra ek işlemlerle saflaştırdığımız bu yakıt temel endüstriyel alanlarda fosil yakıtların yerini alabilecek aynı zamanda kimya endüstrisinde yaygın olarak kullanılabilecek nitelikte bir üründür. Bunların yanı sıra doğrudan elektrik enerjisine dönüştürülerek de piyasaya sunulabilir. Ayrıca ürettiğimiz yakıt petrol üretim sahalarını temizlemek için bir çözücü olarak petrol endüstrisi üreticilerine de sunulabilir.

3) Çelik Atık lastikler, içeriğinde saf çelik barındırmaktadır. Ana işlemlerimiz öncesinde bu çeliği lastikten ayrıştırıyoruz. Elde edilen saf çelik doğrudan demir-çelik endüstrisine sunulmaktadır. Bu noktada çeliğin kim için neden önemli olduğunun altını çizmek gerekirse Çelik Üreticileri Derneği verilerine göre, ülkemizdeki ham çelik üretiminin %71’i temel olarak hurda tüketen elektrik ark ocaklı tesislerde; %29’u da ağırlıklı bir şekilde demir cevheri tüketen entegre tesislerde gerçekleşmektedir. Ancak hurda ihtiyacının yalnızca %30’u yurtiçinden karşılanabilmektedir. Fiziksel işlemle ayırdığımız çelik bu ihtiyaca karşılık veren bir parçadır.

Girişimin Faaliyet Alanı

Çevre ve Su Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Malzeme Teknolojileri, Otomotiv Teknolojileri


Girişim Videosu: https://youtu.be/hHnh1itOmfY
Sosyal Medya:

Diğer Girişimciler